| Your image is my priority!
Twój wizerunek to mój priorytet!

KEENYS studio

Mobilne studio KEENYS stworzyłam z miłości do sztuki, bezbrzeży kreatywności i zamiłowania do podróżowania. Pomagam uchwycić wzrok odbiorcy „od pierwszego wejrzenia”, a przedsiębiorcom kreować ich wizerunek tworząc niepowtarzalne identyfikacje wizualne spójne z marką, wyrażające misję, zgodne z najnowszymi trendami i zwyciężającymi próbę czasu.

I created the KEENYS mobile studio out of love for art, boundless creativity and passion for traveling. I help to capture the eyes of the recipient “at first sight”, and entrepreneurs to create their image by creating unique visual identifications consistent with the brand, expressing the mission, in line with the latest trends and overcoming the test of time.

“Fotografia i Film grają w sercu swoje melodie…
a od wielu już lat zajmuje się filmowaniem, bo czasem poprzez fotografię nie da się wyrazić tego, co pozwala wyrazić ruch. Uwielbiam grać światłem, jego efektami, bawić się głębią, czy też manipulować czasem, bo to pozwala na ożywienie i kompletnie inne przedstawienie jakiegoś elementu. Zawsze pragnę oferować swoim klientom możliwie najlepszą jakość materiałów, więc rozbudowałam swoje studio o najnowszą kamerę Canona R5C, dzięki której i filmowo i fotograficznie mogę realizować materiały na dużo wyższym poziomie. Taka zmiana sprzętu to też impuls do osobistego rozwoju!”

“Photography and film play their melodies in my heart…
and for many years I’ve been involved in filming, because sometimes it is impossible to express through photography what allows you to express movement. I love playing with light, its effects, playing with depth, or manipulating time, because it allows you to revive and present an element in a completely different way. I always want to offer my clients the best possible quality of materials, so I expanded my studio with the latest Canon R5C camera, thanks to which I can shoot materials at a much higher level both in film and photography. Such a change of equipment is also an impulse for personal development!”

Chwytaj chwilę i rozwijaj biznes w najlepszym stylu!

Kinga Gełdon-Czech dzięki wiedzy, umiejętnościom i doświadczeniu, będące wyrazem pasji do fotografii, filmu i projektowania graficznego, od ponad 10 lat cieszy się uznaniem wśród znawców sztuki, wydawców oraz przedsiębiorców – realizując projekty łączące w sobie szacunek do sztuki i designu, kunszt rzemiosła oraz celowość realizacji. Po prostu…
KEENYS to sztuka biznesu!

Zaprojektuj swój biznes z KEENYS

Projekty wyróżnia wysoka dbałość o szczegół zgrabnie wpisana w holistyczne podejście. Dzięki dokładnej diagnostyce potrzeb, w oparciu o stale aktualizowaną wiedzę w zakresie trendów, analizę rynku oraz wieloletnie doświadczenie w obszarze realizacji projektów KEENYS kreuje wizerunek marki oraz tworzy niepowtarzalne realizacje.

Magister sztuki, Fotografka, Projektantka Graficzna | Master of Arts, Photographer, Graphic Designer 

Od 2002 roku pod pseudonimem KEENYS realizuje się w sferze artystycznej. W roku 2011 obroniła dyplom z podwójnym wyróżnieniem w technice szlachetnej Gumy Arabskiej w Sopockiej Szkole Fotografii WFH w Sopocie, zdobywając zawód oraz tytuł plastyk – fotografik. W latach 2011 – 2016 zdobywała wiedzę oraz doświadczenie w stolicy polskiego designu – w Łodzi. To właśnie tam powstały pierwsze photograftinty. Łączy ona technikę druku atramentowego na papierach kwasoodpornych, fotografii czarno białej oraz rysunku za pomocą rapidografów, grafosów, cienkopisów i tuszu. Technikę photograftinty tworzy i rozwija od 2014 roku, a jej nazwa powstała dzięki połączeniu trzech wyrazów: photo – fotografia, graf – grafika, tinta – tusz. Latem 2016 roku uzyskała z wyróżnieniem tytuł magistra sztuki w WSINF w Łodzi, gdzie aneksem do dyplomu był tryptyk zrealizowany w autorskiej technice. Autorka setek fotografii ilustrujących książki i albumy różnych wydawnictw. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych – głównie fotograficznych. Jej prace w autorskiej technice photograftinty były wystawiane w Starogardzie Gdańskim, na autorskiej wystawie w 2018 roku podczas Mentoring Weekend w Grand Hotelu w Sopocie, a także na wystawie zbiorowej “Gdańsk przez pryzmat” w Filharmonii Bałtyckiej w 2022 roku. Aktywna członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników od 2018 roku. Od 2020 roku spełnia swoje marzenia we własnym Mobilnym Studiu Fotograficzno-Filmowym KEENYS STUDIO.

···

Since 2002, under the pseudonym KEENYS, she has been expressing herself in the artistic world. In 2011, she defended her diploma with double honors in the noble gum arabic technique at the Sopot School of Photography WFH in Sopot, acquiring the profession and the title of visual artist/ photographer. In the years 2011 – 2016, she gained knowledge and experience in the capital of Polish design –  Łódź. It was there that the first photograftints were created. This art expression combines the technique of inkjet printing on acid-resistant paper, black and white photography and drawing using rapidographs, graphos, fineliners and ink. She has been creating and developing the photograftinta technique since 2014. The name was created combining three words: photo – photography, graf – graphics, tinta – ink. In the summer of 2016, she obtained a master’s degree with honors at WSINF in Łódź. The annex to the diploma was a triptych crafted in her own technique. She is the author of hundreds of photographs illustrating books and albums of various publishing houses. She has participated in many collective exhibitions – mainly photographic. Her works in the original photograftinta technique were exhibited in Starogard Gdański, at the original exhibition in 2018 during the Mentoring Weekend at the Grand Hotel in Sopot, as well as at the collective exhibition “Gdańsk through pryzmat” at the Baltic Philharmonic in 2022. Additionally, she has been an active member of the International Amber Association since 2018. Starting in 2020, she has been fulfilling her dreams in her own Mobile Photography and Film Studio KEENYS STUDIO.

Studio stacjonarne

Wychodząc na przeciw potrzebom lokalnego rynku KEENYS STUDIO zyskało lokalizację stacjonarną w samym sercu Starogardu Gdańskiego. Od 1 października 2021 roku można realizować sesje portretowe, biznesowe, wizerunkowe, fashion oraz produktowe w Ratuszu Miejskim.

Marzenia naprawdę się spełniają!

Serdecznie zapraszam,
Keenys!

Zaufali mi