fotografia architektury
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Fotografie wykonane na potrzeby wydawnictwa:
“Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii w 25-lecie działalności ośrodka przeszczepiania szpiku”

ISBN 978-83-65365-64-4
Gdańsk, 2019 rok
następny
fotografia eventowa
AMBERIF AUTUMN 2022