FOTOGRAFIA FASHION
SARA x MIRIAM x GALADRIEL

Seria #fashionsymphony jest dedykowana symbiozie piękna kobiet i biżuterii z bursztynem wraz z symfonią natury. Całość zachowana w stylistyce czarno białej dla skupienia uwagi nad formą przekazu i odnajdywaniu wewnętrznego balansu widza wobec kreowanych obrazów. Dodatkowe uszlachetnienia wykonywane w autorskich photograftinta’ch wskazują na jasność umysłu, a także na fakt odnajdowania światłości i pozytywności w naszym wnętrzu. (soon more info)

The #fashionsymphony series are dedicated to the symbiosis of the beauty of women and jewelry with amber, and the symphony of nature. The whole thing is kept in a black and white style to focus attention on the form of the message and to find the internal balance of the viewer in relation to the created images. Additional refinements made in the proprietary technique of keenys -photograftinta indicate the clarity of the mind, as well as the fact of finding light and positivity in our interior. (soon more info)

🅕🅐🅢🅗🅘🅞🅝🅢🅨🅜🅗🅞🅝🅨 #4

Seria fotografii związana z nową serią photograftint i wernisażem Miriam Arentz
Ślady czasu w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Bursztynników w Gdańsku.

•••
A series of photographies starred with a new photograftint series
and an Miriam Arentz vernissage Traces in time
at the International Amber Association in Gdańsk.

PHOTOGRAPHY | FOTOGRAFIA: Kinga Gełdon-Czech
MODEL: Sara Hoffmann | @sara_hoffmann.00
DOGMODEL: Galadriel
EDIT | EDYCJA: KEENYS STUDIO
MUA: Joanna Nowacka | @ mossy.makeup
JEWELLERY | BIŻUTERIA: Miriam Arentz
PLACE | STUDIO: Galeria MSB / GDAŃSK

następny
PACKshot
fotografia produktowa